Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 117 - Xoves, 24 de maio de 2018
Descargar PDF

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE BANDE
Aprobación definitiva do orzamento para o exercicio económico 2018.   [1493/2018] 2
CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO
Notificación colectiva de liquidación e anuncio de cobranza do imposto de bens inmobles de características especiais referido ao exercicio 2018.   [1492/2018] 4
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS
Información pública de aprobación inicial da Ordenanza reguladora do servizo de depósito e recollida de residuos urbanos ou municipais do Concello do Barco de Valdeorras.   [1482/2018] 4
CONCELLO DE LOBIOS
Convocatoria para a contratación laboral de dous traballadores para a realización do programa provincial de cooperación en materia de empregabilidade para o exercicio 2018 desempeñando funcións de limpeza, conservación e mantemento de camiños, espazos públicos e parques no termo municipal de Lobios durante 2 meses.   [1607/2018] 5
CONCELLO DE OURENSE - Centro de Iniciativas empresariais
Aprobación das bases específicas e a convocatoria urxente para a selección de dous postos de interinos de programa de carácter temporal "Ourense +".   [1472/2018] 5
Aprobación das bases específicas e da convocatoria urxente para a selección de tres postos de interinos de programa de carácter temporal "Ourense Activa".   [1473/2018] 11
CONCELLO DE TOÉN
Exposición pública da aprobación do proxecto técnico denominado "Acondicionamento muro camiño Ribadela-O Campo" (expediente 388/2017, plans provinciais 2018).   [1620/2018] 16
CONCELLO DE VERÍN
Exposición pública da conta xeral 2016.   [1622/2018] 16

© 2008 Deputación de Ourense