Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 73 - Mércores, 29 de marzo de 2017
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Expropiación forzosa para a execución da obra de "Acondicionamento e mellora integral na OU-0606 Valilongo - A Teixeira". Clave: 133/POS/2016, no concello da Teixeira.   [868/2017] 2
Procedemento aberto para a contratación do servizo de recollida de aceites domésticos usados en diversos municipios da provincia de Ourense.   [851/2017] 2
Inclusión do solicitante como posible beneficiario das subvencións para o fomento das actividades escénicas e musicais, á Asociación Grupo de Teatro Aficionado Candea.   [877/2017] 4
INSTITUTO ORENSANO DESARROLLO ECONOMICO (INORDE)
Resolucións para concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio 2017.   [853/2017] 4

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DA GUDIÑA
Convocatoria para contratación laboral temporal dunha bolsa de traballo para un peón condutor tractor rozadora.   [873/2017] 6
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS
Edicto de cobranza do imposto de vehículos de tracción mecánica para o exercicio 2017.   [786/2017] 6
CONCELLO DE MONTERREI
Bases da convocatoria para o ano 2017, das axudas a traballadores autónomos do Concello de Monterrei.   [787/2017] 7
CONCELLO DE PADRENDA
Información pública de aprobación inicial do proxecto de obras para "Saneamento en Tarendo", expediente n.º: 194/2017.   [789/2017] 9
MANCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL CONSO-FRIEIRAS
Convocatoria para contratación laboral temporal dunha bolsa de traballo para un peón de servizos varios.   [874/2017] 9

V. TRIBUNAIS E XULGADOS

XULGADO DO SOCIAL Nº. 3 DE OURENSE
Notificación de auto polo que se despacha execución e Decreto do 16 de marzo de 2017 a Segur Euskal Security, SL, no procedemento execución de títulos xudiciais 38/2017.   [785/2017] 9
Notificación de sentenza a Pan do Dado, SL, no procedemento despedimento/cesamentos en xeral 83/2017.   [793/2017] 11
Notificación de cédula de citación para acto de conciliación, e de ser o caso xuízo, a Moda Mapala, SL, no procedemento despedimento/cesamentos en xeral 153/2017.   [792/2017] 11

© 2008 Deputación de Ourense