Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 15 - Venres, 19 de xaneiro de 2018
Descargar PDF

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE ARNOIA
Aprobación definitiva da Ordenanza de administración electrónica.   [4132/2017] 2
Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.   [4142/2017] 10
Exposición pública da aprobación inicial do orzamento xeral para o exercicio económico de 2018.   [4134/2017] 10
CONCELLO DE BARBADÁS
Aprobación definitiva do orzamento para o exercicio 2018.   [174/2018] 11
CONCELLO DE BOBORÁS
Notificación colectiva e anuncio de cobranza dos padróns fiscais das taxas polos servizos de subministración domiciliaria de auga potable, saneamento do Concello de Boborás, e canon da auga da Xunta de Galicia, correspondente ao terceiro trimestre 2017 (xullo/setembro).   [162/2018] 12
CONCELLO DO BOLO
Información pública do padrón da taxa polo servizo de subministración de auga e o canon de auga da Xunta de Galicia, correspondente ao terceiro trimestre do exercicio 2017.   [21/2018] 12
CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO
Formalización da adxudicación do contrato de servizo de limpeza inmobles municipais, lote 2.   [4/2018] 13
CONCELLO DE COLES
Aprobación definitiva do orzamento para 2018.   [18/2018] 14
CONCELLO DE OURENSE- Igualdade
Resolución da convocatoria de subvencións da Concellería de Igualdade para a concesión de subvencións a asociacións sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades a prol da igualdade no ano 2017.   [2/2018] 15
CONCELLO DE OURENSE - Servizo de Persoal e Recursos Humanos
Aprobación definitiva do incremento no cadro de persoal do orzamento municipal e o réxime, características e retribucións dos postos de persoal eventual.   [181/2018] 16
CONCELLO DA PEROXA
Concurso público do arrendamento do inmoble "Local D", que está cualificado como ben patrimonial no Inventario Municipal, situado en parte do baixo non dedicado a actividades deportivas do edificio polideportivo da Peroxa.   [19/2018] 17
CONCELLO DE POBRA DE TRIVES
Decreto 213/2017 de designación de tenentes de alcalde.   [4131/2017] 18
CONCELLO DE PORQUEIRA
Información pública da aprobación provisional da modificación de varias ordenanzas.   [4133/2017] 18
CONCELLO DA VEIGA
Convocatoria para a elección de xuíz de paz.   [4151/2017] 19
CONCELLO DE RIBADAVIA
Información pública da aprobación inicial do Regulamento de uso das instalacións deportivas municipais do Concello de Ribadavia.   [14/2018] 19
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Exposición pública da aprobación inicial do orzamento xeral para o exercicio económico 2018.   [160/2018] 19

VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES E OUTROS

COMUNIDADE DE AUGAS DE SAMPAIO E ESPERANZO
Convocatoria a xunta xeral ordinaria.   [148/2018] 20

© 2008 Deputación de Ourense