Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 92 - Luns, 23 de abril de 2018
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Formalizacion da contratación do servizo de teleasistencia domiciliaria da Deputación Provincial de Ourense, expediente: 47/2017.   [1250/2018] 2

II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL, O.A.
Información pública de extinción do dereito de aproveitamento do río Arenteiro, Salto do Inferniño, para produción de enerxía eléctrica, expediente: H/32/51-0052.   [1095/2018] 2
Resolución de concesión para o aproveitamento de auga, expediente A/32/20596.   [971/2018] 3

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS
Bases reguladoras da creación dunha bolsa para nomeamentos interinos de administrativos.   [1235/2018] 4
CONCELLO DE MACEDA
Exposición pública da aprobación provisional da Ordenanza reguladora das bases xerais de contratación do persoal do Concello de Maceda.   [1134/2018] 13
CONCELLO DE MASIDE
Notificación de baixa no padrón municipal de habitantes a Dª María Lourdes Otero Núñez e D. Christian David Otero Tavera.   [1123/2018] 14
Notificación de baixa no padrón municipal de habitantes a Graciela Charul Palacio Pérez.   [1121/2018] 14
CONCELLO DA MERCA
Exposición pública da aprobación do padrón cobratorio do imposto municipal de vehículos de tracción mecánica correspondente ao exercicio 2018.   [1139/2018] 15
CONCELLO DA MEZQUITA
Exposición pública da aprobación inicial do orzamento xeral correspondente ao exercicio económico de 2018.   [1133/2018] 15
CONCELLO DE RAMIRÁS
Convocatoria para a contratación laboral temporal de varios postos e creación de bolsas de traballo.   [1271/2018] 16

© 2008 Deputación de Ourense