Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 21 - Xoves, 27 de xaneiro de 2022
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Decreto da Presidencia, de nomeamento en propiedade no cadro de persoal de José Ramón Rodríguez-Novoa González como arquitecto (exp. 2020/22825W)   [101/2022] 2
Decreto da Presidencia, de nomeamento en propiedade no cadro de persoal de Eva María Reza Paz como arquitecta (exp. 2020/22808P)   [100/2022] 2
Decreto da Presidencia, de nomeamento en propiedade no cadro de persoal de Antonio Aydillo Astorga como como técnico especialista en recursos humanos e formación profesional (exp. 2020/22809D)   [102/2022] 3
Decreto da Presidencia, de nomeamento en propiedade no cadro de persoal de Aurelio Prado Rogríguez como monitor de lecer no rural (exp. 2020/22838S)   [104/2022] 4
Decreto da Presidencia, de nomeamento en propiedade no cadro de persoal de Elvis Campos Carballo como chapista (exp. 2020/22818H)   [103/2022] 4
Exposición pública da relación de propietarios, bens e dereitos afectados pola expropiación forzosa para a execución das obras de captación de auga para abastecemento das Estivadas, n.º 33/POS/2021, nos termos municipais de Cualedro e Monterrei   [108/2022] 5
Aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo no relativo ao persoal eventual   [129/2022] 6

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE CENLLE
Exposición pública do padrón fiscal da taxa de abastecemento de auga correspondente ao terceiro cuadrimestre de 2021 e prazo de cobranza en período voluntario   [121/2022] 6
CONCELLO DA MEZQUITA
Convocatoria para a selección de persoal para a provisión dun/dunha auxiliar de axuda no fogar.   [122/2022] 7
CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN
Delegación temporal das competencias da Alcaldía   [119/2022] 7
CONCELLO DE PONTEDEVA
Delegación temporal das funcións da Alcaldía   [42/2022] 8

© 2008 Deputación de Ourense