Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 245 - Martes, 24 de outubro de 2017
Descargar PDF

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA-Servizo de Emprego e Economía Social
Convenio colectivo do comercio de alimentación da provincia de Ourense (2017-2020).   [3027/2017] 2

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS
Convocatoria do proceso de selección para a formación dunha bolsa de traballo, para posibles coberturas temporais, para a categoría de auxiliar de biblioteca, destinado a prestar servizo na Biblioteca Municipal, sendo a vixencia da bolsa ata o 31/12/2019.   [3198/2017] 22
CONCELLO DO CARBALLIÑO
Bases específicas e convocatoria de bolsa de emprego para orientador/a laboral.   [3201/2017] 23
Exposición pública da aprobación provisional do expediente de ordenanzas fiscais e ordenanzas reguladoras dos prezos públicos para o ano 2018.   [3200/2017] 23
CONCELLO DE CELANOVA
Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal 2.05 reguladora da taxa por uso e prestación de servizos nas instalacións deportivas municipais. (Expediente 1270/2017)   [3176/2017] 26
Aprobación definitiva da Ordenanza reguladora do funcionamento das escolas deportivas do Concello de Celanova. Exp. 1277-2017.   [3177/2017] 33
CONCELLO DE MUÍÑOS
Anuncio de aprobación do proxecto: "Reforma e ampliación da Residencia Virxe da Clamadoira en Muíños".   [3210/2017] 39

V. TRIBUNAIS E XULGADOS

XULGADO DO SOCIAL Nº. 2 DE OURENSE
Citación a Comercial Ourense de Maquinaria, SL, para actos de conciliación e xuízo, nos autos de despedimento/cesamentos en xeral 641/2017.   [3056/2017] 40

© 2008 Deputación de Ourense