Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 185 - Sábado, 13 de agosto de 2022
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Exposición pública do expediente de acondicionamento da estrada provincial OU-0304 A Armada (OU-404) - Astariz (OU-402)   [1984/2022] 2

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS
Exposición pública das listas cobratorias das taxas pola prestación de servizos sociais (dependencia e axuda no fogar) e polo prezo público da gardería municipal   [1986/2022] 2
CONCELLO DO BOLO
Exposición pública do padrón da taxa polo servizo de subministración de auga e o canon de auga da Xunta de Galicia, correspondente ao segundo trimestre de 2022   [1871/2022] 3
CONCELLO DE CENLLE
Delegación de competencia da Alcaldía para a celebración de matrimonio civil   [1872/2022] 4
CONCELLO DE OURENSE -Oficialía Maior
Decreto da Alcaldía de revogación de dedicacións exclusivas   [1879/2022] 4
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Extracto da convocatoria e bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de libros e material escolar, ano 2022   [1875/2022] 6
CONCELLO DE SANDIÁS
Exposición pública da lista cobratoria da taxa polo servizo de subministración de auga e enganche á rede, taxa pola rede de sumidoiros e depuración e canon da auga da Xunta de Galicia correspondentes ao 2º trimestre de 2022   [1998/2022] 6
CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS
Delegación da Alcaldía para celebración de matrimonio civil   [1866/2022] 7

VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES E OUTROS

COMUNIDADE DE REGANTES CORNO DO MONTE
Convocatoria para asemblea xeral extraordinaria   [1990/2022] 7

© 2008 Deputación de Ourense