Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 189 - Sábado, 18 de agosto de 2018
Descargar PDF

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE BANDE
Anuncio da convocatoria para a contratación de técnico coordinador de proxectos municipais.   [2522/2018] 2
Convocatoria para a contratación laboral temporal para o servizo denominado "tractorista para tractor rozadora".   [2521/2018] 2
Anuncio da convocatoria para a contratación de informático para dependencias municipais.   [2520/2018] 2
CONCELLO DO IRIXO
Información pública da aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de instalacións, construcións e obras.   [2502/2018] 3
Información pública da aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas.   [2497/2018] 3
Exposición pública da aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.   [2496/2018] 4
Exposición pública da aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por apertura de establecementos.   [2486/2018] 4
CONCELLO DE VILARDEVÓS
Exposición pública do padrón da taxa polo abastecemento da auga potable e do canon da auga da Xunta de Galicia, correspondente ao 2º trimestre do período impositivo de 2018.   [2508/2018] 5
CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO
Bases reguladoras da convocatoria de axudas por nacemento ou adopción de fillos e fillas durante o ano 2018.   [2476/2018] 6

V. TRIBUNAIS E XULGADOS

XULGADO DO SOCIAL Nº. 1 DE OURENSE
Notificación de resolucións a María Belén López Morgade, na execución número 41/2018.   [2507/2018] 14
XULGADO DO SOCIAL Nº. 2 DE OURENSE
Citación para actos de conciliación e xuízo a Limpival, SL, no procedemento ordinario 422/2018.   [2506/2018] 15

© 2008 Deputación de Ourense