Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 193 - Mércores, 23 de agosto de 2017
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Resolución da convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións a concellos e mancomunidades de municipios para a organización de actividades físico-deportivas 2017   [2490/2017] 2
Resolución da convocatoria de concurso público para a concesión de subvencións a entidades deportivas e entidades sen ánimo de lucro para organización de eventos deportivos 2017.   [2489/2017] 20
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE-Recadación
Delegación de competencias en materia de recadación executiva de ingresos de dereito público do Concello de Xinzo de Limia na Deputación Provincial   [2503/2017] 29

© 2008 Deputación de Ourense