Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 192 - Mércores, 22 de agosto de 2018
Descargar PDF

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA-Servizo de Emprego e Economía Social
Resolución de acordo de publicación e prórroga de modificación do IV Convenio Colectivo da Cruz Vermella Española en Ourense (código convenio n.º 32000970012002).   [2563/2018] 2

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE AMOEIRO
Delegación temporal das funcións da Alcaldía en Adolfo González Novoa.   [2629/2018] 10
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS
Exposición pública da conta xeral de 2017.   [2625/2018] 11
MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DE SANTA ÁGUEDA
Exposición pública da conta xeral de 2017.   [2624/2018] 11

V. TRIBUNAIS E XULGADOS

XULGADO DO SOCIAL Nº. 2 DE OURENSE
Notificación de resolución a Construcciones Dabalpo, SL, e Estructuras Dabalpo SLU, no procedemento ordinario 6/2018.   [2546/2018] 11

© 2008 Deputación de Ourense