Deputación de Ourense. Boletín Oficial da Provincia

Sumario do boletín N° 284 - Mércores, 13 de decembro de 2017
Descargar PDF

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Licitación para a contratación da subministración de combustible de calefacción (gasóleo C) aos edificios da Deputación Provincial de Ourense durante o ano 2018.   [3868/2017] 2

II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL
Corrección de erros do anuncio de información pública de solicitude de concesión de aproveitamento de augas, expediente A/32/21994, publicado no BOP n.º 283 do 12.12.2017.   [3874/2017] 2

IV. ENTIDADES LOCAIS

CONCELLO DE ALLARIZ
Suspensión da bolsa de emprego de auxiliares do SAF.   [3845/2017] 3
CONCELLO DE BALTAR
Convocatoria para a contratación laboral temporal de 1 traballador/a social, xornada a tempo completo.   [3850/2017] 4
CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO
Convocatoria da bolsa de emprego de auxiliares do servizo municipal de vivenda comunitaria.   [3847/2017] 4
Convocatoria da bolsa de emprego do servizo axuda a domicilio.   [3846/2017] 4
CONCELLO DE QUINTELA DE LEIRADO
Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos n.º 2/2017, dentro do vixente orzamento municipal.   [3855/2017] 4
Aprobación definitiva do orzamento para o exercicio económico de 2018.   [3854/2017] 5
CONCELLO DE XINZO DE LIMIA
Aprobación definitiva das bases reguladoras do Programa de Vivendas Baleiras.   [3841/2017] 6

V. TRIBUNAIS E XULGADOS

XULGADO DO SOCIAL Nº. 3 DE OURENSE
Notificación de sentenza a López R Auditores, SL, no procedemento despedimento/cesamentos en xeral 678/2017.   [3678/2017] 32

© 2008 Deputación de Ourense